Aukcja w filii Domu Braci Borsody

Filia Domu Aukcyjnego braci Borsody w Szarogrodzie ma zaszczyt zaprosić poddanych królestwa Tedd Inis na kolejną licytację wyjątkowości!
Aukcja, mimo wcześniejszych ustaleń, będzie z rodzaju otwartych. Dla posiadaczy Kart Członkowskich czekają jednak liczne przywileje – w tym wgląd do listy eksponatów.

Licytacja obędzie się 25 marca 1286 roku około godziny 18.
Na aukcji pojawią się niezwykłe przedmioty pochodzące z kontynentu – wśród nich bogata biżuteria, pancerze bohaterów Północy i Południa oraz białe kruki dla kolekcjonerów rzadkich antyków.

Aby wziąć udział w aukcji należy uiścić opłatę w wysokości 10 orenów.

Od uczestników wymaga się kultury osobistej oraz odpowiednio schludnego odzienia.

Posiadaczy Kart Członkowskich uprasza się o wcześniejsze przybycie.